Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Guangzhou Milan Hotel

Adresse: Zhan Qian Heng Lu 32Hao, near Li Wan Zhan Qian Lu Xiao Qu, Guangzhou Jun Qu Guangzhou General Hospital
Téléphone: +86-20-86221788  FAX: +86-20-86223376
click and print it with you